Søknad

Krav til søkere

 • Søker må være under 30 år ved innflytting
 • Fulltidsstudent ved HHS BI campus Oslo

Søk bolig nå

Studiedokumentasjon til søknad

Nye studenter som ikke har påbegynt studiet må legge ved signert studiekontrakt fra BI i søknaden. Om du ikke har mottatt studieplass enda kan du sende søknad uten dokumentasjon.

Studenter som er underveis i studie må levere studiedokumetnasjon for inneværende semester. Dette fåes på student service senteret ved BI.

Hovedinntak med innflytting august

Alle boligene ved BSN leies ut på 12 mnd. kontrakter som starter 3-8. august og slutter 31. juli påfølgende år. Vi har derfor hovedinntak om våren for å fylle opp boligene som blir ledige fra starten av august. Tildeling av boliger starter fra slutten av mars og utover våren.

Når du mottar tilbud vil du kun få noen dager til å signere kontrakt og betale depositum, du burde derfor vente med å søke til du er klar for å signere med BSN.

BSN tilbyr egne kanselleringsvilkår for kontrakter signert under hovedinntaket, disse finner du her.

Søknad om bolig utenom hovedinntaket

Til tider vil det være enkelte leiligheter som blir ledige utenom dette hovedinntaket. Meld interesse til resepsjon@bsn.no i tillegg til å sende søknad.

Innflytting

Nøkler hentes i Gunnar Schjelderups vei 13A til avtalt tid (MakePlans). Ved henting av nøkler må du vise gyldig legitimasjon og studiedokumentasjon.


Innflytting

For å unngå lang kø og ventetid i resepsjonen ønsker at du i god tid booker en tid for når du ønsker å hente nøkler til din bolig. Dette gjøres gjennom https://bsn.makeplans.no/

Postkassenøkkelen er hengt opp i din hybel på forhånd.

Feil eller mangler ved boligen?

Leiligheten skal være forhåndssjekket av BSN, men dersom det skulle være noe i veien med din bolig eller at noe mangler i inventarlisten, må du opprette en vedlikeholdsordre på din side på Hybel.no slik at vedlikeholdsavdelingen får sett på dette.

Parkering

Det vil kun være mulighet for av-/pålessing utenfor BSN med gyldig parkeringsbevis. Parkeringsbevis må hentes i resepsjonen på BSN. Det er mulig å parkere ved Storo Storsenter og i Gunnar Schjelderups vei 33 mot betaling over lengre tid.

FAQ

Informasjon angående de mest stilte spørsmålene finner du HER

Utflytting

Overlevering av leiligheten

Hva som er forventet av deg

Flytting og utvask er tidskrevende. Hvor omfattende det blir, er avhengig av hvor godt det er rengjort i det daglige.

Det stilles krav til fullstendig flyttevask av boligen inkl. fellesarealer, balkong og boder ved overlevering av boligen. Selv om din romkamerat blir boende eller skal flytte ut senere.

Flyttevasken skal være grundig. Alt av flekker og skitt skal fjernes, og du må vaske steder du normalt ikke vasker under vanlig rengjøring. Bad og kjøkken må spesielt vaskes nøye.

Skader og mangler skal også være registrert i god tid før inspeksjon. Slik at det kan utbedres i den ansvarlige leietakers leieperiode. Om dette blir registrert for sent kan det påføre husleietap som leietaker også vil være ansvarlig for.

Tips før du starter

Start med flisene på badet og kjøkkenet i god tid før overleveringen. Flere opplever at de må bruke flere runder på dette. Det kan være smart å ta en grundig rengjøring noen uker før overlevering. Husk å bruke riktige produkter til ulike områder.

 

Parkeringsbevis

Gis ut ved utflytting i våre åpningstider, frem til 27. juli, etter denne datoen vil det ikek være tillatt å stå med bil på BSNs område for utflytting.

 

Leiepriser fra august 2024 pr. mnd.

 • Ettroms: kr 7 305
 • Dublett: kr 6 378
 • 4-roms: kr 6 491
 • Par/ familie: kr 12 439

Øvrige priser 2024

 • Leie garasjeplass intern: kr 955 pr. mnd.
 • Leie garasjeplass ekstern: kr 1 495 pr. mnd.
 • Leie garasjeplass El-bil intern: 1365 eks. strøm
 • Leie garasjeplass El-bil ekstern: 1910 eks. strøm
 • Intern-bytte: kr 1 200
 • Bodleie: kr 130 pr. mnd fra aug. 2024
 • Erstatning nøkkelchip: kr 300
 • Erstatning postkassenøkkel: kr 200
 • Erstatning garasjenøkkel intern: kr 1000
 • Erstatning garasjebrikke ekstern: kr 1 500

Strøm faktureres etter forbruk, varmtvann er inkludert i husleien. Det er egen strømmåler per leilighet. Der hvor det bor flere personer så deles dette likt på alle beboere.  Prisen på strøm stiger i vinterhalvåret, men er tilsvarende lavere på sommerhalvåret.

Søknad om å bryte leiekontrakt før tiden

Leietakere kan i kontraktsperioden søke om å avbryte sin leiekontrakt. BSN vil forsøke å finne en kvalifisert erstatter til kontrakten og frigi leietaker fra sin kontrakt. Ny leietakers kontrakt må starte senest 1. mai, ny leietakers kontrakt må være signert innen fristen for å søke om kontraktsfornyelse 15. mars. Det er ikke anledning til å overdra en kontrakt før kontraktsstart.

Prioritering | BSN prioriterer søkere med særskilte grunner for ønsket brudd av kontrakt. Søker bør derfor legge ved evt. dokumentasjon ved sykdom, avbrutte studier eller utveksling.

Send e-post til resepsjon@bsn.no for å få tilsendt søknadsskjema.

    Kansellering hovedtildeling

Følgende gjelder kun for kansellering av leiekontrakter tildelt under hovedinntaket våren/ sommeren  til nye beboere, med kontraktsstart 1. august  og 12.mnd kontrakt. Gjelder ikke for eksisterende beboere, exchange studenter, eller nye beboere med kontraktsstart før 1. august.

For kansellering av leiekontrakt benyttes følgende skjema:

«Kansellering av leieavtale under hovedtildeling»Dette må signeres og sendes til resepsjon@bsn.no

Kansellering vil medføre følgende kostnad til BSN som trekkes fra innestående depositum:

 • Frem til 10. juli  – kr 1 000,-
 • Frem til 31.juli  – 1. måneds husleie
 • Fra 1. august gjelder egne vilkår om oppsigelse beskrevet i leieavtale

Oppsigelse av familieleilighet

Familie leiligheter kan sies opp med -3- måneders varsel i kontraktsperioden. Du finner skjema for oppsigelse her: Oppsigelsesskjema familieleilighet pdf.Signert skjema sendes til resepsjon@bsn.no eller leveres i BSNs postkasse.

NB. Kontrakten kan ikke sies opp før den starter. Ved oppsigelse av en kontrakt som ikke har startet/fornyet kontrakt vil oppsigelsestiden gjelde for kontraktsperiodens første 3 mnd. Eks.: fornyet kontrakt som starter 1.august og sies opp 1.juni vil løpe ut aug-okt.