Internbytte

Internbytter gjennomføres hver 12. måned i overgangen til ny kontraktsperiode, altså 31.juli/ 1.august hvert år. Det pålegges et gebyr for intern-bytter. Aktuell pris finner du i prislisten.

Frist for å søke om internbytte er 15.mars.

 

Forlenget kontrakt må signeres først

Før du sender søknad på e-post MÅ du søke om fornyelse OG signere kontrakt for boligen du ønsker å bytte fra. Du bør derfor søke om dette i god tid før 15. mars slik at du har dette klart innen fristen for intern-bytte søknad. Du finner mer informasjon om fornyelse av kontrakt HER.

Fra 15. mars blir byttesøknader tildelt fortløpende med 7 dagers frist for å signere ny kontrakt. Mottar du ikke ønsket ditt kan du velge å kansellere den forlengede kontrakten din innen 1.mai.

Overtakelse av ny bolig

Din kontrakt gir deg rett til din nye leilighet 1.august samtidig som du må overlevere din gamle leilighet 31.juli. Vi gir deg derfor nøklene til din nye leilighet senest ettermiddagen 31.juli. I noen tilfeller kan du motta nøklene opptil 7 dager før, men det avhenger av når leiligheten er ledig og klar. Du må derfor regne med å enten være tilstede 31.juli for å flytte ut og inn, eller flytte helt ut av din bolig og hente nøkler til ny bolig etter ønske i august. Det kan ikke garanteres boder til dette så vær tidlig ute om du ønsker å leie en bod.

Søknad sendes til resepsjon@bsn.no

For å søke om intern-bytte send en e-post til resepsjon@bsn.no hvor du nevner ønsket boligtype og evt. ønsker. Inkluderer ønsket en person må du legge ved fullt navn og fødselsdato på personen for å unngå forvekslinger.

 

 

 

 

 

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss