BSN søker sommerhjelper til utleie og vedlikehold sommeren 2024

Utleieavdelingen søker 4 sommerhjelper til å bistå med inn og utflytting i perioden 27. juli til 9 august (inkl. helg 3 og 4 august).

Sommerhjelp vil bistå utleieassistentene med å inspisere leilighetene og klargjøre disse for nye beboere samt vise nye beboere til sine boliger ved innflytting. Større rengjøringsoppdrag og vedlikeholdsoppgaver vil bestilles fra rengjøringsselskap og vedlikeholdsavdeling. Sommerhjelp vil bistå med bestilling og oppfølging av disse. Sommerhjelpene vil utføre enkel rengjøring og enkle vedlikeholdsoppgaver slik som utskiftning av møbler og inventar.

Som sommerhjelp vil du jobbe intenst i 12 dager i en større gruppe sammen med andre studenter. Det tilrettelegges for at gruppen skal trives sammen med felles lunsj og godt arbeidsmiljø. Stillingene har 7,5 timers arbeidsdag.  Lønnes med kr 230 pr. time og 100% tillegg for lørdag 3 og søndag 4 august

Søknad og spørsmål kan rettes til resepsjon@bsn.no søknader vurderes fortløpende, merk med "Sommerjobb utleie"

 

Vedlikeholdsavdelingen søker 2 sommerhjelper til å bistå med vedlikehold i perioden 20. juni til 15. august.

Arbeidet vil bestå i utbedringer inne i leilighetene samt i fellesområder tilhørende BSN. Det er ikke krav til teknisk bygg kompetanse, men søkere med noe erfaring og/ eller interesse for praktisk arbeid og vedlikehold. Stillingene vil arbeide under vedlikeholds ansvarlig og være del av arbeidsmiljøet bestående av studenter som arbeider ved BSN om sommeren.

Arbeidstid vil være man-fre med 7,5 timers arbeidsdager. Det kan avtales ferie i perioden. Lønnes med kr 230 pr. time og 100% tillegg for lørdag 3 og søndag 4 august

Søknad og spørsmål kan rettes til resepsjon@bsn.no søknader vurderes fortløpende merk. med "Sommerjobb vedlikehold"

 

 

 

 

 


Vil du sitte i BSN styret?

(«For meg er dette en unik mulighet til å få relevant styreerfaring, en erfaring som gir meg mye kunnskap og innblikk i hvordan et større eiendomsselskap drives. Det er samtidig utrolig givende å kunne være studentenes stemme inn i styret hvor jeg opplever at jeg blir godt hørt og respektert av de andre styremedlemmene. Hvis man ønsker å bidra for fellesskapet og har studentenes velferd i fokus er dette et verv jeg kan anbefale engasjerte studenter!». Beboerrepresentant i BSN styret, Martin Bråtun)

BSN styret søker ny beboerrepresentant med tiltreding høsten 2023.

Som beboernes representant vil du få en unik mulighet til å bidra til beboernes velferd samtidig som du skaffer erfaring fra et veldrevet eiendomsselskap.
BSN er en selveid stiftelse med 598 boliger for studenter ved BI. Stiftelsen ble startet av studentene ved BI i Sandvika på 90 tallet og er fremdeles direkte knyttet til BI og studentene igjennom styret. Dette styret består av beboerrepresentanten med vara, eksterne representanter, representant fra BI og representant fra BISO. Styret vedtar honorar årlig, i 2022 var beboerrepresentant honorert med kr 29 751, vara representant honorert med kr 2 479 pr. møte. Vara forventes å møte i hvert møte, ca. 6- 7 i året.

Beboerrepresentant velges først inn som vara for å lære seg å kjenne oppgavene i samarbeid med sittende beboerrepresentant. På denne måten arbeider vara og beboerrepresentant som et team med saker som berører beboerne. I tillegg råder disse over et velferdsbudsjett på ca. kr 80 000 årlig som tidligere har blitt brukt til eventer for beboere, møblering til takterrasse o.l.

Martin Bråtun tok over som beboerrepresentant våren 2023, nyvalgt vara vil gå inn som fullverdig styremedlem i løpet av 2024.

Beboerrepresentantens oppgaver:

 

  • Styreerfaring i en veldrevet selveid stiftelse.
  • Ivareta beboernes interesser i styret
  • Bli med i videreutviklingen av Boligstiftelsen Nydalen
  • Formidler beboernes interesser til administrasjonen
  • Fasiliteter events for BSN beboere
  • Du mottar styrehonorar for arbeidet

 

Meld interesse for vervet innen 20. august 2023 ved å sende e-post til utleie@bsn.no (ikke send CV, søknadsbrev etc.)

Interesse og spørsmål rundt vervet rettes til styresekretær på utleie@bsn.no, Martin Bråtun kan kontaktes for spørsmål på e-post: martin.bratun1@hotmail.no eller beboerrepresentantens Facebook side «BSN beboer events»


Gratis treningstilbud til deg

Nå kan du trene gratis hos oss

Ukategorisert

Et flott treningstilbud for alle våre beboere på BSN.

Treningsstudio

Treningsstudioet er et gratistilbud kun for beboere på BSN. Dette finner du i undergangen rett ovenfor bunnpris i C-Blokken. Nøkkelen din har allerede tilgang til treningsstudioet.

Vilkår og betingelser

Husk at disse må leses og at du huker av på at du godkjenner registreringsvilkårene for at vi skal kunne behandle registreringen. Du finner betingelser og vilkår HER. NB! Det er ikke lenger nødvendig å fylle ut kontrakt for bruk av treningsstudioet, men de andre betingelsene og villkårende gjelder fortsatt.

Åpningstider

Alle dager fra klokken 07:00 til 23:00


Informasjon til nye beboere

Vi håper du vil trives i din bolig ved BSN

Ukategorisert

Under følger viktig og praktisk informasjon om BSN og din bolig.

Nøkler

Ved innsjekk skal du ha mottatt en personlig nøkkelbrikke til din leilighet. Postkassenøkkelen er hengt opp i din hybel på forhånd. Informasjon om dørlåsene: Ta alltid med deg nøkkelchipen når du går ut av rommet, om du bruker chipen to ganger på låsen så blir det smekklås og du risikerer å bli utelåst fra rommet.

Feil eller mangler ved boligen?

Leiligheten skal være forhåndssjekket av BSN, men dersom det skulle være noe i veien med din bolig eller at noe mangler i inventarlisten, må du opprette en vedlikeholdsordre på din side på Hybel.no.

Søppel

BSN har avfallssjakter ved hovedinngang. Vi har også et større avfallsrom på baksiden av B-blokken. Beboere på BSN har ansvar for forsvarlig avhending av avfall. Det er derfor ikke tillat å legge fra seg søppel, papp, møbler etc. i korridorer, oppganger, eller på bakken rundt søppelanlegg. Dette anses som brudd på leieavtalen og kostnad for fjerning belastes leietaker. Ved en sjelden stopp i avfallssystemet, kontakt BSN og oppbevar avfall til feil er utbedret.

Vi håper du vil trives i din bolig ved BSN.

Innboforsikring

BSNs forsikring dekker kun bygget og inventar tilhørende BSN. Dvs. at ved en brann, vannlekkasje etc. er du ansvarlig for å ha dine eiendeler forsikret. Skulle mange boliger bli rammet av for eksempel brann eller vannlekkasje vil ikke BSN ha anledning til å finne alternativ bolig til de rammede. Uten innboforsikring risikerer du som beboer å stå uten bolig midt i semesteret.

Lufting ut i korridorene

Hvis du skulle oppleve å få røyk ved matlaging er det viktig at man ikke lufter ut i korridorene. Brannalarmen i korridoren har direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat som vil føre til uttrykning. Unødvendig uttrykning vil belastes av leietaker som utløser alarmen.

Oppkobling av internett

Du trenger en nettverkskabel for å koble deg direkte til en PC eller så kan du koble til din egen ruter slik at du får trådløst internett til alle enhetene dine. På veggen i hvert soverom er det en boks med inngang til nettverkskabel. Kun én av dem skal virke, normalt er dette den til høyre.

FAQ

Informasjon angående de mest stilte spørsmålene finner du HER.