Utflytting sommeren 2024

Alle som har kontrakt frem til 31.juli 2024 og skal flytte ut i sommer overleverer boligen ved å legge nøkkel i BSN postkassen utenfor kontroet i bygg A. Det vil ikke tilbys inspeksjoner med BSN representant.

Det ligger egne konvolutter ved postkassen evt. kan disse hentes i resepsjonen. Konvoluttene har påtrykt sjekkliste som skal fylles ut, nøkkel (romnøkkel og evt. garasjenøkkel) legges i konvolutten og forsegles. Sørg for at alle punkter er utført nøye og tilstrekkelig for en flyttevask for å unngå evt. kostnader for vask.

Har du skader på boligen som må utbedres må dette varsles som vedlikeholdssak i god tid før utflytting.

Når du leverer nøkler vil BSN starte prosessen med å avregne sluttforbruk for strøm og sende utflytningsprotokoll slik at depositum kan utbetales. Dette vil skje fortløpende i juni og juli. Nøkler må være innlevert senest kl 12:00 31.juli.

Konvolutt sjekkliste

 

Manglende utvask:

Hvis du har utført alle punkter på sjekklisten til en rimelig standard vil du ikke belastes for rengjøring.

Har du derimot utelatt vesentlige punkter eller ikke vasket i det hele tatt vil BSN bestille flyttevask på din regning.

Priser for flyttevask fra vår leverandør REAL facility services er følgende:

Ettroms: Kr 4 250,-

Dublett: Kr 4 250,- for 1 soverom, Kr 5 250,- for begge soverom.

4-roms: Kr 6 250 for 1 soverom, Kr 6 750 for 2-4 soverom.

Familie: Kr 5 250,-

I tillegg vil det belastes husleie for perioden boligen klargjøres. Det er ca. 1 ukes bestilling på flyttevasken. Dvs. at boliger overlevert etter 24. juli må forvente å betale ca. 1 ukes husleie kompensasjon da boligen ikke kan vaskes i leietakers kontraktsperiode.

Vi anbefaler alle beboere til å vaske boligen nøye og følge sjekklisten. Kan du av en eller annen grunn ikke utføre dette MÅ du kontakte BSN tidligst mulig for å finne en løsning. Evt. kan du finne eget rengjøringsbyrå for å vaske ut leiligheten.

IKKE lever boligen de siste dagene av kontraktsperioden uten å ha vasket skikkelig. BSN har  da ikke anledning til å klargjøre boligen i tide til ny leietaker og du vil holdes ansvarlig for alle kostnader knyttet til misligholdet av din leiekontrakt (manglende utvask)


Kjøp OBOS ruter ved innflytting til kr 490,-

BSN har inngått avtale med OBOS OpenNet om internett leveranse fra sommeren 2024. Innstallasjon er nå utført i alle leiligheter ved BSN og hastighet er oppgradert fra 100/100 Mbit/s til 750+/750+ Mbit/s.

Viktig at du har ruter og kabler som støtter opptill 1000 Mbit/s linje for full utnyttelse.

Frem til 15. august selger BSN eero 6 wifi 6 ruter fra OBOS OpenNet. Dette er en mesh ruter som selges til en sterkt rabattert pris i forbindelse med oppstarten med OBOS. Denne har også fordelen med at OBOS kundeservice kan feilsøke din linje og ruter.

Ruteren kjøpes og du tar den med deg når du flytter. Den er ikke begrenset til OBOS nett.

Du kan ta med denne ved innflytting i resepsjonen så vil du belastes kr 490 på neste husleiefaktura. Om du flytter inn etter 15. august og ønsker en slik kan du reservere på resepsjon@bsn.no.

OBOS OpenNet eero 6 ruter til kr 490,-

 

 

 


Vil du sitte i BSN styret?

("For meg er rollen som beboerrepresentant en lærerik og spennende rolle. Rollen gir relevant styreerfaring og innsikt i hvordan et større eiendomsselskap drives. Med vervet får du samtidig jobbe for studentenes velferd og trivsel og du er studentenes stemme inn til styret. Du får også muligheten til å arrangere sosiale events for beboerne, og være med på å gjøre BSN til en god plass å bo! Jeg vil anbefale dette vervet for alle som sitter med et ønske om å bidra til fellesskapet og å jobbe for studentenes velferd." Beboerrepresentant i BSN styret, Brian Dale)

BSN styret søker ny beboerrepresentant med tiltreding høsten 2024.

Som beboernes representant vil du få en unik mulighet til å bidra til beboernes velferd samtidig som du skaffer erfaring fra et veldrevet eiendomsselskap.
BSN er en selveid stiftelse med 598 boliger for studenter ved BI. Stiftelsen ble startet av studentene ved BI i Sandvika på 90 tallet og er fremdeles direkte knyttet til BI og studentene igjennom styret. Dette styret består av beboerrepresentanten med vara, eksterne representanter, representant fra BI og representant fra BISO. Styret vedtar honorar årlig, i 2023 var beboerrepresentant honorert med kr 31 239, vara representant honorert med kr 2 603 pr. møte. Vara forventes å møte i hvert møte, ca. 6- 7 i året.

Beboerrepresentant velges først inn som vara for å lære seg å kjenne oppgavene i samarbeid med sittende beboerrepresentant. På denne måten arbeider vara og beboerrepresentant som et team med saker som berører beboerne. I tillegg råder disse over et velferdsbudsjett på ca. kr 80 000 årlig som tidligere har blitt brukt til eventer for beboere, møblering til takterrasse o.l.

Brian Dale tok over som beboerrepresentant våren 2024, nyvalgt vara vil gå inn som fullverdig styremedlem i løpet av 2025.

Beboerrepresentantens oppgaver:

  • Styreerfaring i en veldrevet selveid stiftelse.
  • Ivareta beboernes interesser i styret
  • Bli med i videreutviklingen av Boligstiftelsen Nydalen
  • Formidler beboernes interesser til administrasjonen
  • Fasiliterer events for BSN beboere
  • Du mottar styrehonorar for arbeidet

Meld interesse for vervet innen 20. august 2024 ved å sende e-post til utleie@bsn.no (ikke send CV, søknadsbrev etc.)

Interesse og spørsmål rundt vervet rettes til styresekretær på utleie@bsn.no, Brian kan kontaktes for spørsmål på e-post: brian.dalee11@gmail.com eller beboerrepresentantens Facebook side «BSN beboer events»


Gratis treningstilbud til deg

Nå kan du trene gratis hos oss

Ukategorisert

Et flott treningstilbud for alle våre beboere på BSN.

Treningsstudio

Treningsstudioet er et gratistilbud kun for beboere på BSN. Dette finner du i undergangen rett ovenfor bunnpris i C-Blokken. Nøkkelen din har allerede tilgang til treningsstudioet.

Vilkår og betingelser

Husk at disse må leses og at du huker av på at du godkjenner registreringsvilkårene for at vi skal kunne behandle registreringen. Du finner betingelser og vilkår HER. NB! Det er ikke lenger nødvendig å fylle ut kontrakt for bruk av treningsstudioet, men de andre betingelsene og villkårende gjelder fortsatt.

Åpningstider

Alle dager fra klokken 07:00 til 23:00


Informasjon til nye beboere

Vi håper du vil trives i din bolig ved BSN

Ukategorisert

Under følger viktig og praktisk informasjon om BSN og din bolig.

Nøkler

Ved innsjekk skal du ha mottatt en personlig nøkkelbrikke til din leilighet. Postkassenøkkelen er hengt opp i din hybel på forhånd. Informasjon om dørlåsene: Ta alltid med deg nøkkelchipen når du går ut av rommet, om du bruker chipen to ganger på låsen så blir det smekklås og du risikerer å bli utelåst fra rommet.

Feil eller mangler ved boligen?

Leiligheten skal være forhåndssjekket av BSN, men dersom det skulle være noe i veien med din bolig eller at noe mangler i inventarlisten, må du opprette en vedlikeholdsordre på din side på Hybel.no.

Søppel

BSN har avfallssjakter ved hovedinngang. Vi har også et større avfallsrom på baksiden av B-blokken. Beboere på BSN har ansvar for forsvarlig avhending av avfall. Det er derfor ikke tillat å legge fra seg søppel, papp, møbler etc. i korridorer, oppganger, eller på bakken rundt søppelanlegg. Dette anses som brudd på leieavtalen og kostnad for fjerning belastes leietaker. Ved en sjelden stopp i avfallssystemet, kontakt BSN og oppbevar avfall til feil er utbedret.

Vi håper du vil trives i din bolig ved BSN.

Innboforsikring

BSNs forsikring dekker kun bygget og inventar tilhørende BSN. Dvs. at ved en brann, vannlekkasje etc. er du ansvarlig for å ha dine eiendeler forsikret. Skulle mange boliger bli rammet av for eksempel brann eller vannlekkasje vil ikke BSN ha anledning til å finne alternativ bolig til de rammede. Uten innboforsikring risikerer du som beboer å stå uten bolig midt i semesteret.

Lufting ut i korridorene

Hvis du skulle oppleve å få røyk ved matlaging er det viktig at man ikke lufter ut i korridorene. Brannalarmen i korridoren har direkte alarmoverføring til Oslo brann- og redningsetat som vil føre til uttrykning. Unødvendig uttrykning vil belastes av leietaker som utløser alarmen.

Oppkobling av internett

Du trenger en nettverkskabel for å koble deg direkte til en PC eller så kan du koble til din egen ruter slik at du får trådløst internett til alle enhetene dine. På veggen i hvert soverom er det en boks med inngang til nettverkskabel. Kun én av dem skal virke, normalt er dette den til høyre.

FAQ

Informasjon angående de mest stilte spørsmålene finner du HER.