Utflytting sommeren 2024

Alle som har kontrakt frem til 31.juli 2024 og skal flytte ut i sommer overleverer boligen ved å legge nøkkel i BSN postkassen utenfor kontroet i bygg A. Det vil ikke tilbys inspeksjoner med BSN representant.

Det ligger egne konvolutter ved postkassen evt. kan disse hentes i resepsjonen. Konvoluttene har påtrykt sjekkliste som skal fylles ut, nøkkel (romnøkkel og evt. garasjenøkkel) legges i konvolutten og forsegles. Sørg for at alle punkter er utført nøye og tilstrekkelig for en flyttevask for å unngå evt. kostnader for vask.

Har du skader på boligen som må utbedres må dette varsles som vedlikeholdssak i god tid før utflytting.

Når du leverer nøkler vil BSN starte prosessen med å avregne sluttforbruk for strøm og sende utflytningsprotokoll slik at depositum kan utbetales. Dette vil skje fortløpende i juni og juli. Nøkler må være innlevert senest kl 12:00 31.juli.

Konvolutt sjekkliste

 

Manglende utvask:

Hvis du har utført alle punkter på sjekklisten til en rimelig standard vil du ikke belastes for rengjøring.

Har du derimot utelatt vesentlige punkter eller ikke vasket i det hele tatt vil BSN bestille flyttevask på din regning.

Priser for flyttevask fra vår leverandør REAL facility services er følgende:

Ettroms: Kr 4 250,-

Dublett: Kr 4 250,- for 1 soverom, Kr 5 250,- for begge soverom.

4-roms: Kr 6 250 for 1 soverom, Kr 6 750 for 2-4 soverom.

Familie: Kr 5 250,-

I tillegg vil det belastes husleie for perioden boligen klargjøres. Det er ca. 1 ukes bestilling på flyttevasken. Dvs. at boliger overlevert etter 24. juli må forvente å betale ca. 1 ukes husleie kompensasjon da boligen ikke kan vaskes i leietakers kontraktsperiode.

Vi anbefaler alle beboere til å vaske boligen nøye og følge sjekklisten. Kan du av en eller annen grunn ikke utføre dette MÅ du kontakte BSN tidligst mulig for å finne en løsning. Evt. kan du finne eget rengjøringsbyrå for å vaske ut leiligheten.

IKKE lever boligen de siste dagene av kontraktsperioden uten å ha vasket skikkelig. BSN har  da ikke anledning til å klargjøre boligen i tide til ny leietaker og du vil holdes ansvarlig for alle kostnader knyttet til misligholdet av din leiekontrakt (manglende utvask)


Kjøp OBOS ruter ved innflytting til kr 490,-

BSN har inngått avtale med OBOS OpenNet om internett leveranse fra sommeren 2024. Innstallasjon er nå utført i alle leiligheter ved BSN og hastighet er oppgradert fra 100/100 Mbit/s til 750+/750+ Mbit/s.

Viktig at du har ruter og kabler som støtter opptill 1000 Mbit/s linje for full utnyttelse.

Frem til 15. august selger BSN eero 6 wifi 6 ruter fra OBOS OpenNet. Dette er en mesh ruter som selges til en sterkt rabattert pris i forbindelse med oppstarten med OBOS. Denne har også fordelen med at OBOS kundeservice kan feilsøke din linje og ruter.

Ruteren kjøpes og du tar den med deg når du flytter. Den er ikke begrenset til OBOS nett.

Du kan ta med denne ved innflytting i resepsjonen så vil du belastes kr 490 på neste husleiefaktura. Om du flytter inn etter 15. august og ønsker en slik kan du reservere på resepsjon@bsn.no.

OBOS OpenNet eero 6 ruter til kr 490,-

 

 

 


Vil du sitte i BSN styret?

("For meg er rollen som beboerrepresentant en lærerik og spennende rolle. Rollen gir relevant styreerfaring og innsikt i hvordan et større eiendomsselskap drives. Med vervet får du samtidig jobbe for studentenes velferd og trivsel og du er studentenes stemme inn til styret. Du får også muligheten til å arrangere sosiale events for beboerne, og være med på å gjøre BSN til en god plass å bo! Jeg vil anbefale dette vervet for alle som sitter med et ønske om å bidra til fellesskapet og å jobbe for studentenes velferd." Beboerrepresentant i BSN styret, Brian Dale)

BSN styret søker ny beboerrepresentant med tiltreding høsten 2024.

Som beboernes representant vil du få en unik mulighet til å bidra til beboernes velferd samtidig som du skaffer erfaring fra et veldrevet eiendomsselskap.
BSN er en selveid stiftelse med 598 boliger for studenter ved BI. Stiftelsen ble startet av studentene ved BI i Sandvika på 90 tallet og er fremdeles direkte knyttet til BI og studentene igjennom styret. Dette styret består av beboerrepresentanten med vara, eksterne representanter, representant fra BI og representant fra BISO. Styret vedtar honorar årlig, i 2023 var beboerrepresentant honorert med kr 31 239, vara representant honorert med kr 2 603 pr. møte. Vara forventes å møte i hvert møte, ca. 6- 7 i året.

Beboerrepresentant velges først inn som vara for å lære seg å kjenne oppgavene i samarbeid med sittende beboerrepresentant. På denne måten arbeider vara og beboerrepresentant som et team med saker som berører beboerne. I tillegg råder disse over et velferdsbudsjett på ca. kr 80 000 årlig som tidligere har blitt brukt til eventer for beboere, møblering til takterrasse o.l.

Brian Dale tok over som beboerrepresentant våren 2024, nyvalgt vara vil gå inn som fullverdig styremedlem i løpet av 2025.

Beboerrepresentantens oppgaver:

  • Styreerfaring i en veldrevet selveid stiftelse.
  • Ivareta beboernes interesser i styret
  • Bli med i videreutviklingen av Boligstiftelsen Nydalen
  • Formidler beboernes interesser til administrasjonen
  • Fasiliterer events for BSN beboere
  • Du mottar styrehonorar for arbeidet

Meld interesse for vervet innen 20. august 2024 ved å sende e-post til utleie@bsn.no (ikke send CV, søknadsbrev etc.)

Interesse og spørsmål rundt vervet rettes til styresekretær på utleie@bsn.no, Brian kan kontaktes for spørsmål på e-post: brian.dalee11@gmail.com eller beboerrepresentantens Facebook side «BSN beboer events»