Utflytting sommeren 2024

Alle som har kontrakt frem til 31.juli 2024 og skal flytte ut i sommer overleverer boligen ved å legge nøkkel i BSN postkassen utenfor kontroet i bygg A. Det vil ikke tilbys inspeksjoner med BSN representant.

Det ligger egne konvolutter ved postkassen evt. kan disse hentes i resepsjonen. Konvoluttene har påtrykt sjekkliste som skal fylles ut, nøkkel (romnøkkel og evt. garasjenøkkel) legges i konvolutten og forsegles. Sørg for at alle punkter er utført nøye og tilstrekkelig for en flyttevask for å unngå evt. kostnader for vask.

Har du skader på boligen som må utbedres må dette varsles som vedlikeholdssak i god tid før utflytting.

Når du leverer nøkler vil BSN starte prosessen med å avregne sluttforbruk for strøm og sende utflytningsprotokoll slik at depositum kan utbetales. Dette vil skje fortløpende i juni og juli. Nøkler må være innlevert senest kl 12:00 31.juli.

Konvolutt sjekkliste