BSN søker sommerhjelper til utleie og vedlikehold sommeren 2024

Utleieavdelingen søker 4 sommerhjelper til å bistå med inn og utflytting i perioden 27. juli til 9 august (inkl. helg 3 og 4 august).

Sommerhjelp vil bistå utleieassistentene med å inspisere leilighetene og klargjøre disse for nye beboere samt vise nye beboere til sine boliger ved innflytting. Større rengjøringsoppdrag og vedlikeholdsoppgaver vil bestilles fra rengjøringsselskap og vedlikeholdsavdeling. Sommerhjelp vil bistå med bestilling og oppfølging av disse. Sommerhjelpene vil utføre enkel rengjøring og enkle vedlikeholdsoppgaver slik som utskiftning av møbler og inventar.

Som sommerhjelp vil du jobbe intenst i 12 dager i en større gruppe sammen med andre studenter. Det tilrettelegges for at gruppen skal trives sammen med felles lunsj og godt arbeidsmiljø. Stillingene har 7,5 timers arbeidsdag.  Lønnes med kr 230 pr. time og 100% tillegg for lørdag 3 og søndag 4 august

Søknad og spørsmål kan rettes til resepsjon@bsn.no søknader vurderes fortløpende, merk med «Sommerjobb utleie»

 

Vedlikeholdsavdelingen søker 2 sommerhjelper til å bistå med vedlikehold i perioden 20. juni til 15. august.

Arbeidet vil bestå i utbedringer inne i leilighetene samt i fellesområder tilhørende BSN. Det er ikke krav til teknisk bygg kompetanse, men søkere med noe erfaring og/ eller interesse for praktisk arbeid og vedlikehold. Stillingene vil arbeide under vedlikeholds ansvarlig og være del av arbeidsmiljøet bestående av studenter som arbeider ved BSN om sommeren.

Arbeidstid vil være man-fre med 7,5 timers arbeidsdager. Det kan avtales ferie i perioden. Lønnes med kr 230 pr. time og 100% tillegg for lørdag 3 og søndag 4 august

Søknad og spørsmål kan rettes til resepsjon@bsn.no søknader vurderes fortløpende merk. med «Sommerjobb vedlikehold»