Vil du sitte i BSN styret?

(«For meg er dette en unik mulighet til å få relevant styreerfaring, en erfaring som gir meg mye kunnskap og innblikk i hvordan et større eiendomsselskap drives. Det er samtidig utrolig givende å kunne være studentenes stemme inn i styret hvor jeg opplever at jeg blir godt hørt og respektert av de andre styremedlemmene. Hvis man ønsker å bidra for fellesskapet og har studentenes velferd i fokus er dette et verv jeg kan anbefale engasjerte studenter!». Beboerrepresentant i BSN styret, Martin Bråtun)

BSN styret søker ny beboerrepresentant med tiltreding høsten 2023.

Som beboernes representant vil du få en unik mulighet til å bidra til beboernes velferd samtidig som du skaffer erfaring fra et veldrevet eiendomsselskap.
BSN er en selveid stiftelse med 598 boliger for studenter ved BI. Stiftelsen ble startet av studentene ved BI i Sandvika på 90 tallet og er fremdeles direkte knyttet til BI og studentene igjennom styret. Dette styret består av beboerrepresentanten med vara, eksterne representanter, representant fra BI og representant fra BISO. Styret vedtar honorar årlig, i 2022 var beboerrepresentant honorert med kr 29 751, vara representant honorert med kr 2 479 pr. møte. Vara forventes å møte i hvert møte, ca. 6- 7 i året.

Beboerrepresentant velges først inn som vara for å lære seg å kjenne oppgavene i samarbeid med sittende beboerrepresentant. På denne måten arbeider vara og beboerrepresentant som et team med saker som berører beboerne. I tillegg råder disse over et velferdsbudsjett på ca. kr 80 000 årlig som tidligere har blitt brukt til eventer for beboere, møblering til takterrasse o.l.

Martin Bråtun tok over som beboerrepresentant våren 2023, nyvalgt vara vil gå inn som fullverdig styremedlem i løpet av 2024.

Beboerrepresentantens oppgaver:

 

  • Styreerfaring i en veldrevet selveid stiftelse.
  • Ivareta beboernes interesser i styret
  • Bli med i videreutviklingen av Boligstiftelsen Nydalen
  • Formidler beboernes interesser til administrasjonen
  • Fasiliteter events for BSN beboere
  • Du mottar styrehonorar for arbeidet

 

Meld interesse for vervet innen 20. august 2023 ved å sende e-post til utleie@bsn.no (ikke send CV, søknadsbrev etc.)

Interesse og spørsmål rundt vervet rettes til styresekretær på utleie@bsn.no, Martin Bråtun kan kontaktes for spørsmål på e-post: martin.bratun1@hotmail.no eller beboerrepresentantens Facebook side «BSN beboer events»