Vil du sitte i BSN styret?

("For meg er rollen som beboerrepresentant en lærerik og spennende rolle. Rollen gir relevant styreerfaring og innsikt i hvordan et større eiendomsselskap drives. Med vervet får du samtidig jobbe for studentenes velferd og trivsel og du er studentenes stemme inn til styret. Du får også muligheten til å arrangere sosiale events for beboerne, og være med på å gjøre BSN til en god plass å bo! Jeg vil anbefale dette vervet for alle som sitter med et ønske om å bidra til fellesskapet og å jobbe for studentenes velferd." Beboerrepresentant i BSN styret, Brian Dale)

BSN styret søker ny beboerrepresentant med tiltreding høsten 2024.

Som beboernes representant vil du få en unik mulighet til å bidra til beboernes velferd samtidig som du skaffer erfaring fra et veldrevet eiendomsselskap.
BSN er en selveid stiftelse med 598 boliger for studenter ved BI. Stiftelsen ble startet av studentene ved BI i Sandvika på 90 tallet og er fremdeles direkte knyttet til BI og studentene igjennom styret. Dette styret består av beboerrepresentanten med vara, eksterne representanter, representant fra BI og representant fra BISO. Styret vedtar honorar årlig, i 2023 var beboerrepresentant honorert med kr 31 239, vara representant honorert med kr 2 603 pr. møte. Vara forventes å møte i hvert møte, ca. 6- 7 i året.

Beboerrepresentant velges først inn som vara for å lære seg å kjenne oppgavene i samarbeid med sittende beboerrepresentant. På denne måten arbeider vara og beboerrepresentant som et team med saker som berører beboerne. I tillegg råder disse over et velferdsbudsjett på ca. kr 80 000 årlig som tidligere har blitt brukt til eventer for beboere, møblering til takterrasse o.l.

Brian Dale tok over som beboerrepresentant våren 2024, nyvalgt vara vil gå inn som fullverdig styremedlem i løpet av 2025.

Beboerrepresentantens oppgaver:

  • Styreerfaring i en veldrevet selveid stiftelse.
  • Ivareta beboernes interesser i styret
  • Bli med i videreutviklingen av Boligstiftelsen Nydalen
  • Formidler beboernes interesser til administrasjonen
  • Fasiliterer events for BSN beboere
  • Du mottar styrehonorar for arbeidet

Meld interesse for vervet innen 20. august 2024 ved å sende e-post til utleie@bsn.no (ikke send CV, søknadsbrev etc.)

Interesse og spørsmål rundt vervet rettes til styresekretær på utleie@bsn.no, Brian kan kontaktes for spørsmål på e-post: brian.dalee11@gmail.com eller beboerrepresentantens Facebook side «BSN beboer events»