Prosjektstilling IT/ webside

BSN søker beboer med god kjennskap til utvikling av websider i WordPress.

I forbindelse med revidering av nettside ønsker BSN å finne en beboer som kan bidra med kompetanse i WordPress evt. erfaring med webside utvikling fra tidligere.

Arbeidsperioden vil være 5-10 timer i uken i 2-3 mnd. og lønnes på timesbasis etter avtale.

 

Interesse og spørsmål kan rettes til utleie@bsn.no