Ny beboerrepresentant

BSN styret søker ny beboerrepresentant med tiltreding våren 2022.

Som beboernes representant vil du få en unik mulighet til å bidra til beboernes velferd samtidig som du skaffer erfaring fra et veldrevet eiendomsselskap.

BSN er en selveid stiftelse med 598 boliger for studenter ved BI. Stiftelsen ble startet av studentene ved BI i Sandvika på 90 tallet og er fremdeles direkte knyttet til BI og studentene igjennom styret. Dette styret består av beboerrepresentanten med vara, eksterne representanter, representant fra BI og representant fra BISO. Styret vedtar honorar årlig, i 2021 var beboerrepresentant honorert med kr 28 662, vara representant honorert med kr 2 389 pr. møte. Vara forventes å møte i hvert møte, ca. 6- 7 i året.

Beboerrepresentant velges først inn som vara for å lære seg å kjenne oppgavene i samarbeid med sittende beboerrepresentant. På denne måten arbeider vara og beboerrepresentant som et team med saker som berører beboerne. I tillegg råder disse over et velferdsbudsjett på ca. kr 80 000 årlig som tidligere har blitt brukt til eventer for beboere, møblering til takterrasse o.l.

Stine Fossheim sitter i dag som beboerrepresentant ut 2022, nyvalgt vara vil gå inn som fullverdig styremedlem i 2023.

Beboerrepresentantens oppgaver:

  • Styreerfaring i en veldrevet selveid stiftelse.
  • Ivareta beboernes interesser i styret
  • Bli med i videreutviklingen av Boligstiftelsen Nydalen
  • Formidler beboernes interesser til administrasjonen
  • Fasiliteter events for BSN beboere
  • Du mottar styrehonorar for arbeidet

Meld interesse for vervet innen 06. mars 2022 ved å sende e-post til utleie@bsn.no (ikke send CV, søknadsbrev etc.)

Interesse og spørsmål rundt vervet rettes til styresekretær på utleie@bsn.no, Stine Fossheim kan kontaktes for spørsmål på beboerrepresentantens Facebook side «BSN beboer events»